• Home
  • Lijst van behandelingen en protocollen

Breadcrumb

Behandelingen

Absorptievermindering bij 'bodypackers'
Behandelen van serotonine syndroom
Behandeling MNS (maligne neurolepticum syndroom)
Behandeling verlengde QT tijd
Bepaling QT-tijd en inschatten risico Torsades dP
Darmlavage bij retard- en slow release tabletten
Factsheet: aandachtspunten bij decontaminatie huid
Factsheet: secundaire blootstelling hulpverleners
Fysisch koelen
Geen melk laten drinken
Herhaald geact. kool + laxeren bij retard tabl.
High-flux hemodialyse
Huid spoelen met water
In warm water dompelen
Informatieblad: Jodiumprofylaxe
Melk laten drinken
Mond spoelen met water en water laten drinken
Mond spoelen, paar slokjes water drinken
Niet laten braken
Niet maagspoelen
Niet toedienen van geactiveerde kool
Onderscheid serotonine syndroom en MNS
Oog spoelen met water
Overwegen: darmlavage
Overwegen: druk-immobilisatie verband aanleggen
Overwegen: flumazenil als diagnosticum
Overwegen: herhaald geactiveerde kool en laxeren
Overwegen: laten braken
Overwegen: laxeren met natriumsulfaat
Overwegen: maagspoelen
Overwegen: toedienen L-carnitine
Overwegen: toedienen van geactiveerde kool
Overzicht: antidotum
Overzicht: antiserum (steken en beten)
Protocol: aanvraag antidotum
Protocol: aanvraag antiserum (steken en beten)
Protocol: Absorptievermindering bij vergiftigingen
Protocol: Cyanide
Protocol: Exotische (gif)slangenbeet
Protocol: Nederlandse adderbeet
Protocol: risico inschatting QT tijd verlenging
Protocol: toedienen intraveneuze lipidenemulsie
Toedienen antiserum bij schorpioenensteken
Toedienen antiserum bij slangenbeten
Toedienen Fab fragmenten tegen digoxine (DigiFab)
Toedienen van acetylcysteïne
Toedienen van anti-schuimvormers
Toedienen van atropine
Toedienen van beta-agonist
Toedienen van beta-1-blokkers (selectieve)
Toedienen van biperideen
Toedienen van calcium
Toedienen van calcium bij radioactieve stoffen
Toedienen van calciumgluconaat
Toedienen van dantroleen
Toedienen van deferoxamine
Toedienen van DMPS (Dimaval)
Toedienen van DMSA (Succicaptal)
Toedienen van EDTA
Toedienen van ethanol (i.v. of oraal)
Toedienen van folinezuur
Toedienen van fomepizol i.v.
Toedienen van fosfodiesterase III remmer
Toedienen van fysostigmine (Anticholium)
Toedienen van glucagon
Toedienen van glucarpidase (Voraxaze)
Toedienen van glucose
Toedienen van hydroxocobalamine (Cyanokit)
Toedienen van insuline en glucose
Toedienen van methyleenblauw bij methemoglobinemie
Toedienen van naloxon
Toedienen van natriumthiosulfaat
Toedienen van octreotide
Toedienen van oximen (Toxogonin)
Toedienen van propranolol
Toedienen van Pruisisch blauw (Radiogardase CS)
Toedienen van silibinine (Legalon SIL)
Toedienen van thymidine
Toedienen van 4-DMAP
Toepassen ECMO dan wel PLS
Veterinair protocol: Absorptievermind. hond en kat
Veterinair protocol: intraveneuze lipidenemulsie
Veterinair protocol: Nederlandse adderbeet
Veterinaire therapie: Geactiveerde kool (hond-kat)
Veterinaire therapie: Laten braken (hond-kat)
Wassen met water en zeep